Drop Inlets

Drop Inlet
Drop Inlets
Item Description Weight
DI26B 2’ 6” Drop Inlet Base 2560
DI26R 2’ 6” Drop Inlet Riser 1520
DI2R 2’ Drop Inlet Riser 3320#
DI3B 3’ Drop Inlet Base 3320
DI3R 3’ Drop Inlet Riser 2280
DI4B 4’ Drop Inlet Base 4080
DIC Drop Inlet Cover 4080
DIG04 4” Drop Inlet Grade Ring 240
DIG06 6” Drop Inlet Grade Ring 360
DIG12 12” Drop Inlet Grade Ring 760
Scroll to Top